Kleiner / Groter tekst

Vragenlijst

Hoe ging het gesprek met de gemeente?
Hebt u al een gesprek gehad met de gemeente over zorg, hulp, ondersteuning, kortdurend verblijf of jeugdzorg? Wilt u uw ervaringen daarmee met ons delen? Vul dan de vragen op dit formulier in en stuur dat naar ons toe (WMO-adviesraad Molenwaard p/a Magda Heijboer Van Assendelftstraat 4, 2977 AJ Goudriaan) of vul het formulier in via onze website www.adviesraadwmomolenwaard.nl/vragenlijst. U kunt de vragenlijst ook anoniem invullen als u dat wilt.

Doe mee en vertel uw ervaringen!
Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met dit gesprek. Alleen met uw hulp kunnen wij de gemeente goede adviezen geven hoe zij de dienstverlening kunnen verbeteren. Wilt u uw ervaringen liever telefonisch doorgeven of heeft u liever bezoek thuis? Dan kan dat, bel dan naar één van de volgende telefoonnummers.

Jan Simons, Nieuw-Lekkerland, 0184-683618

Wijnie Stuurman, Graafstroom, 0184-691296

Arnolda Baars, Liesveld, 0184-661967

 1. Waarover ging het gesprek met de gemeente ? 2. Had u een idee welke vragen u kon verwachten tijdens het gesprek?

 3. Bent u van tevoren geïnformeerd dat u:
  • een persoonlijk plan kunt indienen (een plan waarin u zelf aangeeft hoe u denkt dat uw ondersteuning er uit zou kunnen zien)?

  • iemand uit u eigen omgeving of een onafhankelijke cliëntondersteuner kunt vragen om bij het gesprek te zijn?

 4. Heeft u het gesprek alleen gevoerd?
  , ik hebgevraagd.
 5. Hoe beoordeelt u de deskundigheid van degene die het gesprek namens de gemeente heeft gevoerd met u?
  . Toelichting
 6. Hoe beoordeelt u de mate waarin naar u is geluisterd?
  . Toelichting
 7. Bent u geïnformeerd over:
  - de eigen bijdrage
  - de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget
  - de vervolgprocedure na het gesprek
 8. Heeft u binnen 6 weken een verslag van het gesprek gehad?

 9. Als u een maatwerkvoorziening hebt aangevraagd (bijvoorbeeld een traplift, rolstoel, scootmobiel, woningaanpassing) heeft u dan binnen 2 weken een schriftelijke beslissing gehad?

 10. Bent u geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar te maken?

 11. Cijfer
 12. Is het Wmo-loket van de gemeente goed te bereiken?
  . Toelichting
U kunt dit formulier anoniem insturen. Als u nog vragen heeft of een reactie wilt op uw antwoorden, verzoeken wij u uw naam, adres en telefoonnummer en/of e-mailadres in te vullen.

Naam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres