Kleiner / Groter tekst

Bouwcommissie

Op 1 juli 2013 is de bouwcommissie van de Wmo-adviesraad Molenwaard officieel aan het werk gegaan. De commissie keurt gevraagd en ongevraagd de toegankelijkheid van (openbare) voor het publiek toegankelijk gebouwen voor burgers met een handicap.

Daarnaast keurt zij gebouwen op gebruiksvriendelijkheid. Verder is de commissie betrokken bij het adviseren bij nieuwbouwprojecten. Zij nemen ook de plannen rondom (her)bestrating onder de loep. De commissie  brengt hierover adviezen uit aan de gemeente, maar bijvoorbeeld ook aan woningbouwcorporaties, banken etc. Niet alleen voor mensen met een handicap maar ook voor u als inwoner, bijvoorbeeld moeders met kinderwagens, wordt de gemeente zo een stuk veiliger en beter toegankelijk. Als burger kunt u rechtstreeks contact met de commissie opnemen voor vragen, meldingen van ongewenste en/of onveilige situaties en dergelijke.

Leden zijn:

Janny de Groot, uit Groot-Ammers, telefoon 0184-602429 e-mail jgroot1950@kpnmail.nl
Magda Heijboer uit Goudriaan, telefoon 0183-582618 e-mail magda.heijboer@planet.nl
R.Oskamp uit Nieuw-Lekkerland, email r.oskamp@solcon.nl