Kleiner / Groter tekst

Wmo Adviesraad Molenwaard

Welkom op de website van de Wmo-adviesraad Molenwaard. De Wmo-adviesraad adviseert de gemeente op een breed terrein van het maatschappelijk leven.

Het doel van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is dat alle burgers in de maatschappij kunnen meedoen. Niet alleen op het gebied van zorg, wonen en welzijn, maar ook op het terrein van onderwijs, arbeid, vervoer, recreatie en sport. De Wmo-adviesraad wil met haar adviezen eraan bijdragen dat elke burger in de gemeente Molenwaard kan meedoen.

Heeft u suggesties voor verbeteringen op het terrein van ondersteuning, begeleiding, voorzieningen, zorg of welzijn? Neem dan contact met ons op. U vindt de gegevens op deze pagina.